Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi 29.5.2015
 
 
Designia ja arkkitehtuuria Puu ja Bioenergia 2015 -messuilla

Esillä uusia puu- ja biopohjaisia materiaaleja ja tuotteita

Muotoilu- ja arkkitehtuuriresidessi Artranta tuottaa ensi syksyn Puu ja Bioenergia -messuille uuden muotoilutapahtuman, joka koostuu näyttelystä ja seminaarista.
 
Future Forest & Design-Symposium tapahtumakokonaisuus muodostuu alustuksista, keskustelusta, näyttelystä sekä verkostoitumisesta alan vaikuttajien, liike-elämän edustajien, asiantuntijoiden, muotoilijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on rohkaista osallistujia kiinnostavin puheenvuoroin ja esimerkein biomateriaalituotannon jalostusarvon nostamiseen sekä uusiin tuote- ja palveluavauksiin.
 
Kaikille avoin Future Forest & Design-näyttely rakennetaan C-halliin. Näyttelyssä on esillä sekä olemassa olevia puu- ja biopohjaisia materiaaleja että tuoteuutuuksia.   Näyttelystandilla luodaan näkymiä siihen, millaisissa rajapinnoissa ja erilaisen osaamisen yhtymäkohdissa suomalainen puu- ja biomateriaalialan osaaminen näyttäytyy nyt ja tulevaisuudessa.
 
Aalto-yliopiston ChemArts-opintokokonaisuuden opiskelijat toteuttavat näyttelyyn moniaistisen installaation männystä yhdessä kanadalais-englantilaisen muotoilijan Philippe Malouinin kanssa Karstulassa toteutetun kesäprojektin tiimoilta.
 
Kutsutilaisuutena toteutettava Future Forest & Design-seminaari järjestetään keskiviikkona 2.9. klo 9-12.30 Paviljongin auditoriossa.  Seminaarin tavoitteena on lisätä tietoisuutta biomateriaalien käyttömahdollisuuksista nyt, mutta samalla avata alan tulevaisuuden näkymiä. Seminaarin yksi teema on biopohjaisten materiaalien jalostusarvon nostaminen pk-yrittäjän näkökulmasta. Tapahtuman tarkoituksena on myös avata paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen mahdollisuuksia.
 
Muotoilu- ja arkkitehtuuriresidenssi Artrannan toiminta keskittyy puun tulevaisuuden- ja kestävän kehityksen osaamisen hyödyntämiseen suunnitteluprojekteissa, näyttelyissä, seminaareissa, koulutustilaisuuksissa ja työpajoissa. Se koordinoi K-S:n alueen biopohjaisten kuitumateriaalien valmistajaverkoston osaamista hyödyntäviä projekteja. Artranta järjestää puitteet materiaalien työstämiseen luonnon helmassa ja aidossa maalaisympäristössä ja tuo tapahtumiin mukaan valmistajat ja loppukäyttäjäyritykset sekä parhaat mahdolliset kansainväliset ja kansalliset osaajat.
 
Puu ja Bioenergia 2015 -messut ovat avoinna Jyväskylän Paviljongissa keskiviikosta perjantaihin 2.-4.9.2015.
 
Lisätietoja Puu ja Bioenergia -messuista:
myyntijohtaja Jyri Siekkinen, puh. 014 334 0029, 050 522 9911, jyri.siekkinen@jklmessut.fi, www.puumessut.fi, www.bioenergiamessut.fi
 
Lisätietoja Future Forest & Design-Symposium tapahtumakokonaisuudesta:
projektipäällikkö Kati Hienonen, Muotoilu- ja arkkitehtuuriresidenssi Artranta, puh: 050 570 9133, kati.hienonen@artranta.fi, facebook.com/Artranta, www.artranta.fi