Puumessuilla korostetaan huollon sujuvuutta
 

Laitosten käyntivarmuus entistä tärkeämpää

 
Mahdollisimman häiriötön tuotanto on tavoitteena kaikessa teollisessa toiminnassa. Kunnossapidon, huollon ja varaosatoimitusten merkitys korostuu entisestään. Kone- ja laitetoimittajat ovat kehittäneet after sales -toimintojaan vastaamaan tämän päivän tarpeita yhä täsmällisemmin. Huollot tulee pystyä suorittamaan helposti, nopeasti ja turvallisesti.
 
Mäntyharjulainen sahakonevalmistaja Veisto Oy muun muassa korostaa linjojen huollettavuuden ja käytettävyyden huomioonottamista toimituksissaan. Teema näkyy myös Jyväskylän Puu ja Bioenergia 2015 –messuilla syyskuussa. - Tänä vuonna erikoisuutena on Veiston huolto-ohjelma HewSaw MP, kertoo myyntipäällikkö Tuomo Kauppinen Veisto Oy:stä.
 
HewSaw MP -huolto-ohjelma toimii pilvipalveluna, jonka avulla ennakkohuolto suunnitellaan tarkasti. Kaikki huoltotoimenpiteet ohjelmoidaan etukäteen linjoilta saatujen käyttökokemusten ja mitattujen käyttöarvojen mukaan. 
 
Jyväskylän lisäksi Veisto on tänä vuonna mukana kolmessa messutapahtumassa, joista luonnollisesti suurin on Ligna Hannoverissa Saksassa. Veisto osallistuu myös kolmeen kansainväliseen seminaaritapahtumaan.
 
Sahatavaran ja puutuotteiden markkinatilanne heijastuu kaksijakoisesti konevalmistajiin.
- Sahurit käyttävät ajan koneinvestointeihin tai tuotannon sopeuttamiseen. Jatkuva parantaminen tuo myös korvausinvestointeja konetoimittajille, joten laaja kokemuksemme on käytettävissä myös siellä. Uusinvestoinnit tapahtuvat pääosin kehittyvillä alueilla, joilla on istutusmetsiä raaka-aineena. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee tietysti Lappi Timberin Kemijärven laitos, jolla uutta kapasiteettia on lisätty Suomessa.  Veiston sahalinjoja on tänä vuonna käyttöönotossa Suomessa, Venäjällä ja Ranskassa. Viimeisimmät Veiston toimitussopimukset ovat suuntautuneet puolestaan Kanadaan, Tuomo Kauppinen kuvaa markkinatilannetta.
 
Puu ja Bioenergia 2015 -messut ovat avoinna Jyväskylän Paviljongissa keskiviikosta perjantaihin 2.-4.9.2015.
 
Lisätietoja: Jyri Siekkinen, puh. 014 334 0029, 050 522 9911, jyri.siekkinen@jklmessut.fi
www.puumessut.fi, www.bioenergiamessut.fi